Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlena Jurkiewicz

O Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marleny Jurkiewicz powstała w 2017 r. Do dalszego prowadzenia przejęte zostały wszystkie sprawy prowadzone dotychczas w Kancelarii Komornika Sądowego Agaty Kowalskiej, której powołanie wygasło z mocy prawa. Kancelaria wyróżnia się wysokim profesjonalizmem, szybkością i rzetelnością prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kancelaria dąży do rozszerzania wykorzystywanych systemów informatycznych celem optymalizacji pracy oraz usprawnienia komunikacji ze stronami postępowania egzekucyjnego. Obecnie wśród wykorzystywanych systemów elektronicznych są: EPU, OGNIVO, PUE ZUS, CEPiK, EKW, EWID, Wolters Kluwer.

Z uwagi na przekroczenie zaległości prowadzonych egzekucji od 01.01.2020 r. brak jest możliwości przyjmowania spraw z wyboru (spoza rewiru tj. spoza powiatu kołobrzeskiego).


  • Elektroniczne postępowanie upominawcze
  • Ognivo
  • Platforma usług elektronicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • EWID
KOMORNIK PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOŁOBRZEGU MARLENA JURKIEWICZ © 2019