I Licytacja Ruchomości - przyczepa do przewozu koni

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Marlena Jurkiewicz podaje do publicznej wiadomości, że 13-08-2020 r. o godz. 11:00 PRZED BRAMĄ WJAZDOWĄ NA TEREN STAJNI MANN - Gąskowo 1/36, 78-113 Dygowo odbędzie się w trybie art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


L.p.
Nazwa ruchomości
Wartość szacunkowa w zł
Cena wywołania w zł
1.  VOSS M 1600 POLY TOP, nr rej. ZKO74F9, VIN TP75002650, rok produkcji 1993  (przyczepa do przewozu konia)
2.500,00 zł
1.875,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji na terenie Stajni Mann w Gąskowie 1/36, gm. Dygowo w godz. 10:45 - 10:55.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


KS Marlena JurkiewiczZDJĘCIA WKRÓTCE !!  

Cena oszacowania 2.500,00 zł
Cena wywołania 1.875,00 zł
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze
  • Ognivo
  • Platforma usług elektronicznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • EWID
KOMORNIK PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KOŁOBRZEGU MARLENA JURKIEWICZ © 2019